ATHENA INTEGRATION

Med en fot i Damaskus och en i Göteborg har vi en unik möjlighet att förstå såväl nyanländas önskemål som svenska företags behov av kompetens. Vi har genomfört och varit delaktiga i olika projekt för att skapa kontakt mellan svenska arbetsgivare och nyanländ kompetent arbetskraft, där vi medverkat till ca 200 praktikplatser. Vi har unik kompetens och ett brett nätverk ibland nyanlända akademiker.

Engineer to engineer

Engineer to Engineer syftar till att låta kvalificerade nyanlända ingenjörer så tidigt som möjligt komma i kontakt med den svenska arbetsmarknaden i form av praktik, målet var 15-20 platser. E2E finansierades av Vinnova och genomfördes i samarbete med ett 20-tal företag (bla Eriksson, Volvo och SKF) samt GR och IVA. Resultatet vid projektets slutkonferens 26/5 2016 var 19 praktikplatser & 2 jobb.

Snabbspår         VA-ingenjör

I pilotprojektet Kompetensmatchning av nyanlända med högskoleexamen utvecklade och testade GR och Athena Advisory tillsammans en kompetensmatchningsmodell som matchar kommunernas rekryteringsbehov med kompetens bland nyanlända. Projektet visade goda resultat vid projektslut hösten 2016 – av elva VA-ingenjörer gick nio vidare i en fortsatt anställning, praktik eller utbildning efter projektet.

 Jobbsprånget

Sedan 2017 stöttar Athena Integration Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin- IVA i arbete med Jobbsprånget, där nyanlända akademinker erbjuds 4 måndaders praktik. Vi arbetade dels med att rekrytera deltagande företag, och delvis med att stötta kandidaterna som söker till programmet.

På rätt plats

Hösten 2016 vidareutvecklade GR och Athena Advisory sitt samarbete kring kompetensmatchningsmodellen med delfinansiering från Länsstyrelsen §37 genom att förmedla praktikplatser för både offentliga och privata arbetsgivare inom hela samhällsbyggnadssektorn.