ATHENA ADVISORY

är det lilla konsultföretaget med det stora nätverket. Bolaget erbjuder tjänster inom miljö, energi och transporter. Uppdragen kan handla om miljöanalyser, kommunikation, utredningar, public affairs, projektledning, omvärldsanalys eller verksamhetsutveckling.

Erfaren miljöchef, tf sådan vid behov. Expert på tillståndsfrågor inom vatten. Unik kompetens om sjöfartens miljöpåverkan. Kunskap och erfarenhet av styrelsearbete i allt från små startups, branschföreningar till statliga myndigheter.

Ålgräsets dilemma

För att möjliggöra fortsatt utveckling av Göteborgs hamn är det nödvändigt att ta stor hänsyn till miljön i närområdet. Sedan 2015 ansvarar jag för hamnens ålgräsprojekt, där 1,75ha ålgräsäng skall ersättas när den nya hamnen i Arendal byggs. Tekniken är ännu på mycket tidigt stadium och vi samarbetar tätt med såväl forskare som myndigheter.

Hållbara transporter

Sjöfartens bidrag till en stark svensk ekonomi är utan tvivel stort. Att miljö-och klimatpåverkan från dessa transporter minimeras blir då mycket viktigt. 2017 levererade Koucky och Partners, med Athena Advisory som projektledande underkonsult rapporten”Sjöfartens omställning till fossilfrihet” till Energimyndigheten.

Facilitering

Med många års erfarenhet av facilitering är möten, debatter och konferenser något som fascinerar mig. Ett väl föreberett och faciliterat möte, där disciplin främjar kreativitet, kan ta projekt mycket långt. Ett och annat skratt kan det också bli på vägen.