Expand your mind and market

Expand your mind and market

Har fått nytt kul uppdrag, denna gång för Inclusive Business Sweden. IBS är en förening som jobbar med fattigdomsbekämpning genom affärsutveckling där fattiga människor involveras som t. ex. konsumenter eller distributörer. I vårens projekt skall vi stötta företag i...