Att ansluta linjesjöfart i Göteborg till landel är ett av de allra viktigaste miljöprojekten i staden på grund av den stora klimatnyttan i att slå av motorerna vid kaj och få ren el från nätet. En föregångare i detta är Stena Line som har nästan 20 års erfarenhet och som gärna ställer upp och visar nyfikna, denna dag ett gäng från DFDS nybyggnadsavdelning i Köpenhamn. Killarna på bilden håller i den sladd som med kran lyfts ombord Stenabåtarna, där en matros kan koppla in och upp mot nätet.  Första gången hade vi ett tiotal kablar, sen man började med högspänning räcker det med en enda. Helt fantastiskt om du frågar mig.